Follow us on social

Co w Warszawie

Follow us on social

Warszawska Zachęta zaprasza na wernisaż wystawy "Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje". Wystawa przyjmuje za punkt wyjścia popularną w humanistyce kategorię afektów, które organizują jej przestrzeń emocjonalną. Koncepcja wystawy przyjmuje, że afekty mają także swoje źródło w przedmiotach. Większość prac na wystawie najpierw