Loading Posts...

Ostatnie dni z wystawą malarstwa Mariana Bogusza i Zbigniewa Dłubaka

Wystawy organizowane przez Fundację Stefana Gierowskiego na nowej, ponad pięciusetmetrowej przestrzeni poświęcone będą malarstwu, a zwłaszcza zjawiskom artystycznym istotnym dla pokolenia Stefana Gierowskiego. Dlatego też jako pierwsza zaprezentowana zostanie wystawa dwóch wybitnych osobowości polskiej sztuki drugiej połowy XX wieku – Mariana Bogusza (1920-1980) i Zbigniewa Dłubaka (1921-2005), którzy poznali się w warunkach bardzo trudnych – w 1944 roku w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. „Tam planowali, szkicowali zakazaną sztukę awangardową. Po wojnie zrealizowali swoje marzenia współtworząc polską sztukę nowoczesną”, jak mówi Gierowski.

Po wojnie Bogusz i Dłubak powołali (wraz z Kajetanem Sosnowskim) Grupę 55. W 1956 roku natomiast, dzięki staraniom Bogusza, otwarta została warszawska Galeria Krzywe Koło, w której swoje prace pokazywali m.in. artyści Grupy 55 oraz Stefan Gierowski właśnie. Mimo że współcześnie Mariana Bogusza zna się przede wszystkim jako twórcę form przestrzennych czy inicjatora wydarzeń artystycznych, natomiast Zbigniew Dłubak kojarzony jest z fotografią konceptualną, to należy pamiętać, że punktem wyjścia ich działalności było malarstwo. Warto dodać, że Stefan Gierowski jest twórcą całej koncepcji wystawy oraz miał decydujący głos w wyborze prac i opracowaniu scenariusza wystawy.

Fundacja Stefana Gierowskiego to nie tylko przestrzeń wystawowa

Fundacja Stefana Gierowskiego powstała w 2014 roku. Jest to instytucja wyjątkowa, pierwsza tego rodzaju w Polsce: powołana przez rodzinę artysty, zajmująca się jego twórczością, a jednocześnie mająca własną przestrzeń wystawową. Poza organizacją wystaw w swojej siedzibie przy ulicy Kredytowej 9 w Warszawie, Fundacja Stefana Gierowskiego będzie także wspierać młodych twórców zajmujących się malarstwem – od 2015 roku Fundacja przyznaje nagrodę finansową za najlepszy dyplom na Wydziale Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wystawę malarstwa Mariana Bogusza i Zbigniewa Dłubaka
można oglądać do 19 marca 2017 r.
Od wtorku do piątku: 11:00-19:00
W soboty i niedziele: 11:00-17:00

Fundacja Stefana Gierowskiego
ul. Kredytowa 9 w Warszawie
(wejście od Placu Dąbrowskiego)


Leave a Comment