Loading Posts...

Michał Cygan i jego „Obserwacje”. Nowa wystawa w Galerii Promocyjnej.

Michał Cygan zajmuje się przede wszystkim malarstwem, grafiką tradycyjną oraz cyfrową; swoich sił próbuje również w plakacie i ilustracji a od niedawna tworzy także instalacje i prace przestrzenne.

Ukończył katowicką ASP, ale nie pochodzi ze Śląska, jednak jak sam przyznaje, wywarł on na jego twórczość bardzo duży wpływ. „Szczególnie inspirująca jest dla mnie śląska architektura oraz ludzie. Często zresztą w moich obrazach pojawiają się ”familoki” i ludzie, których zapamiętuję ze względu na dziwaczne zachowanie czy też sytuacje. Zwykle zaczynam od poszczególnej historii, która z biegiem czasu rozbudowuje się o kolejne wątki i komentarze”, mówi artysta. W jego pracach istotną rolę odgrywa także warsztat plastyczny i kolor.

Michał Cygan

Twórczość Michała Cygana najtrafniej opisuje prof. Kazimierz Cieślik: „W tworzonych przez siebie artefaktach Michał lubi opowiadać historie. Zamykać w obrazach dość zawikłane treści. Język komiksu okazał się dla niego nie dość adekwatny. Powodem takiej bezużyteczności jest stopień kamuflowania treści, którą Michał zakłada, jak i wielowątkowość opowieści zawartych w obrębie każdej pojedynczej pracy. O Śląsku opowiada bez kokieterii, unikając ustalonych stereotypów z roladą i modrą kapustą w rolach głównych. Mając jednak na względzie wspomnianą wyżej literacką proweniencję sztuki Michała i jej „śląski wektor” można by domniemywać, że przyświecać mu będzie Janosch ze swoim Cholonkiem, czy „Drach” Twardocha. Pierwszy – jak sądzę – jest zbyt rubaszny i trywialny, drugi – zbyt erudycyjny i tragiczny. Michał przyjechał z pobliskiej Małopolski i Śląskowi przygląda się z życzliwą uwagą. Gdyby ktoś kazał mi dopisać mu literackiego patrona, to wskazałbym Czecha – Hrabala”.


Leave a Comment