Loading Posts...

Mamo, wychodzę- interaktywny spektakl Teatr Academia

Mamo, wychodzę- to spektakl poruszający problematykę osób uwikłanych w opresyjne sytuacje i toksyczne relacje. Po spektaklu widz będzie miał szanse pomóc głównej bohaterce.

Zgodnie z zasadą Teatru Forum, zgodnie z którą, odpowiednio poprowadzony widz, przekształca się w aktywnego uczestnika i współtwórcę spektaklu, co w założeniu TF jest społecznie wyzwalające.

Na scenie zobaczymy zarówno pacjentów jak i terapeutów, nad którymi opiekę artystyczną roztoczyły osoby związane z zawodowym teatrem. Spektakl, którego premiera odbyła się w czerwcu 2016 roku, powstał w ramach projektu „Razem na Scenie Życia”. Zwieńczył trzymiesięczny cykl warsztatów, które wykorzystując metody teatralne rozwijają również umiejętności społeczne. Spotkania i praca przy użyciu teatralnej materii i technik dramowych, stała niejednokrotnie punktem wyjścia do przepracowania nieodkrytych wcześniej tematów istotnych w terapii.

Od lutego 2017 roku ruszyła druga tura warsztatów w ramach projektu i praca nad kolejnym spektaklem. Jednocześnie, raz w miesiącu, widzowie będą mieli okazję obejrzenia i uczestniczenia w spektaklu „Mamo, wychodzę” .

Spektakle:
12 V 2017 g. 20
kolejne:
31 V 2017
w Teatr Academia 11 Listopada 22
WSTĘP WOLNY
po rezerwacji
[email protected]

POMYSŁODAWCY INICJATORZY i KOORDYNATORZY PROJEKTU:
Kamila Sieraczkiewicz/Stowarzyszenie Podajmy Dalej

REALIZACJA PROJEKTU:
Diana Karamon/ TEATR XL

Reżyseria świateł: Roman Woźniak/ Teatr Academia
Muzyka: Dominik Zacharski

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA DOFINANSOWANIE I WSPARCIE PROJEKTU:
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Ministerstwo Zdrowia
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Leave a Comment